Ljussättning

LjusDesign levandegör museer med ljus, ljud och bild. Vi ljussätter kyrkor, arkitektur, teater och antikvariskt känsliga miljöer.

Konsultation

LjusDesign fungerar som rådgivare till arkitekter, formgivare och el-konsulter. Vi föreläser och utbildar i ljus och ljussättning.

Produkter

LjusDesign utvecklar och tillverkar egna produkter parallellt med att vi säljer professionell utrustning från andra utvalda tillverkare.