Ljusdesign AB

Modell över Sicklaområdet

Atrium Ljungberg modell för områdesutveckling av Sicklakvarteren (Stockholm). https://www.al.se/omraden/stockholm/sickla/

Modellen byggdes av Mitekgruppen och färdigställdes september 2019. Ljusdesign hjälpte till med ljus, och DMX-programmering av styrningen.

Kunden kan via en surfplatta klicka på olika byggnader och områden som då tänds upp i modellen.

Foto Martin Jonsson, Mitekgruppen AB