LjusDesign ABLjusDesign AB

×
Med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset så reserverar vi oss för att inbokade möten och aktiviteter kan komma att ställas in. Vi följer hela tiden utvecklingen och kommer att meddela omgående om vi beslutar oss för att ställa in planerade verksamheter.

Modell över Sicklaområdet

Atrium Ljungberg modell för områdesutveckling av Sicklakvarteren (Stockholm). https://www.al.se/omraden/stockholm/sickla/

Modellen byggdes av Mitekgruppen och färdigställdes september 2019. Ljusdesign hjälpte till med ljus, och DMX-programmering av styrningen.

Kunden kan via en surfplatta klicka på olika byggnader och områden som då tänds upp i modellen.

Foto Martin Jonsson, Mitekgruppen AB