Ljusdesign AB

Riksregalierna Norge

Norges Riksregalier visas sedan sommaren 2006 i Erkebispegårdens västra vinge. Föremålen är belysta enbart med fiberoptik.