Ljusdesign AB

Världskulturmuseet Göteborg

Under november 2015 hade Världskulturmuseet i Göteborg invigning av sin nya utställning "Tillsammans"