Världskulturmuseet Göteborg

Under november 2015 hade Världskulturmuseet i Göteborg invigning av sin nya utställning "Tillsammans"

I April 2016 hade utställningen "Afghan Tales" invigning.
Läs mer om utställningen

I April 2017 öppnade utställningen "Korsvägar" på Världskulturmuseet i Göteborg.