Ljusdesign AB

Styrning / AV

LjusDesign har utvecklat ett antal produkter för styrning av ljus, ljud och bild.

Som motor i systemet har vi valt e:cue, ett mycket kompetent styrsystem.