LjusDesign ABLjusDesign AB

Linjär belysning

Måttanpassade längder och olika spridningsvinklar gör att linjär belysning är mycket användbart.

Användningsområden

  • Belysning av bokhyllor eller glasmontrar med hyllplan
  • Ett jämnt ljus ovanför ex. en bänkyta.
  • Under golvsocklar eller riktat i tak.
  • Bakgrundsbelysning av väggar