Ljusdesign AB

Företagspresentation

Personal

Ljusdesign är för närvarande 21 fast anställda kulturarbetare.

Vi har funktioner för projektledning, ljusdesign, interaktiva lösningar, elektronik, konstruktion, elarbeten, tillverkning och administration.

Foto föreställande personal

Från vänster: Niklas Lindkvist, Stefan Wiktorsson, Simon Kers, Lars Strandberg, Tomas Lindkvist, Stefan Gemzell, Rickard Nordin, Jonatan Kers, Anders Westlund, Peter Wennberg

Ljussättning

Ljusdesign levandegör museer med ljus, ljud och bild. Vi ljussätter kyrkor, arkitektur och antikvariskt känsliga miljöer.

Konsultation

Ljusdesign fungerar som rådgivare till arkitekter, formgivare och konsulter. Vi föreläser och utbildar i ljus och bevarande, ljussättning och styrning/multimedia.

Produktion, försäljning

Ljusdesign utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter inom ljus, ljud och styrning. Vi tillhandahåller kompletterande professionell utrustning från utvalda tillverkare.

Ljusdesigns tjänster

Arbetsmetod

Tillsammans med våra kunder fantiserar vi runt olika konstnärliga idéer till utställningsskapande. Vi undersöker och väger olika tekniska lösningar mot varandra och prissätter dessa. Allt för att det slutgiltiga resultatet ska bli ekonomiskt genomförbart och självklart så bra som möjligt.

Vi gör konstruktionsritningar, skisser, kompletterar underlag för dekortillverkning och upprättar underlag för el-arbeten. Vi sammanställer utrustningslistor och gör specifikationer över ljus, ljud och styrning.

Ljusdesign ansvarar för att idéer blir till verklighet och att all teknik integreras i arbetet.

Tekniska lösningar

Ljusdesign arbetar med alla kända tekniker när det gäller skapande av spännande rum och utställningar. Teater- och museiteknik, LED-teknik, special-effekter, illusioner, styrning av ljus, ljud och bild. Allt ifrån diskret ljussatta kyrkorum till att levandegöra pedagogiska berättelser på museer.

Många av våra konstnärliga erfarenheter kommer från teatervärlden även om vi vet att det finns stora principiella skillnader mellan teater och museum/kyrkor. Besökarna går ju liksom runt i scenografin och gillar inte att själva bli belysta. Föremålen tål ofta inte de ljusmängder som ibland skulle vara önskvärda och ljusets färg och kvalitet måste anpassas efter såväl föremål som miljöbeskrivning.

Ibland begränsar lokalernas beskaffenhet möjligheterna till tekniska installationer. Det senare får naturligtvis inte bli ett problem utan vi får snarare se det som en stimulerande arbetsuppgift. Generellt måste teknik vara diskret, installationerna principiellt ”osynliga” och utrustningen måste vara gjord för att hålla över tid på ett helt annat sätt än vid teaterverksamhet.

Vi har genom åren arbetat med tekniska prylar av alla möjliga olika fabrikat. Vi vet vad som fungerar, vad som håller över tiden och vad som kan kallas "prisvärt".

Vi väljer ut vissa typer av utrustning och begränsar fabrikat och modeller så långt det konstnärligt är möjligt. Ett färdigt arbete får inte se ut som en provkarta av det som finns på marknaden. En dag ska kanske vald teknik fungera i ett annat sammanhang i en annan utställning. Dagens utställningar har en allt kortare livscykel . Museerna måste hela tiden arrangera om, skapa nya rum, komma med nya spännande utställningar och berättelser. Ibland inför varje ny säsong.

Varje installation måste vara förberedd för senare komplettering och den måste framför allt vara enkel att underhålla.

Våra teknikval måste vara anpassade till framtidens krav på flexibilitet.

Ljusdesigns Produkter

Ljusdesign är drivande i utvecklingen av tekniska produkter inom kulturområdet.

Vi följer noggrant utvecklingen inom ljus och bevarande och utbildar systematiskt vår personal i teori, teknik och design.

Många av Ljusdesigns produkter är idag standardverktyg för kreativt skapande på museer och i känsliga miljöer.

Utvecklingsarbetet

Ljusdesigns utvecklingsarbete startar ofta med en önskan om en annorlunda eller bättre produkt. Idéerna kommer oftast från oss själva, våra egna krav eller utifrån ny teknik, men även från kollegors önskemål eller från rent projektbaserade behov. I många fall löses uppgifterna med en anpassning av befintliga, tidigare framtagna produkter, men ibland blir det startpunkten för utveckling av helt nya produkter.

Ljusdesigns produkter konstrueras utifrån att de ska vara funktionella med hög kvalitet och liten miljöpåverkan, låg tillverkningskostnad med långa livscykler. Ljusdesigns produkter ska gå att reparera och att återvinna i alla sina delar.

Principerna för vår produktutveckling är i första hand just funktionell. Funktion prioriteras före form och yta. Utseende/design är inte oviktig men den ska snarare vara otekniskt och diskret än utstickande. Samtliga Inställningar ska göras intuitivt och enkelt. Produkterna ska ha ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Produktionen

Ljusdesigns produkter tillverkas i alla led av personal med riktiga löner, på ett energieffektivt och miljömedvetet sätt. Produktionen sker i samverkan med kreativa, ofta mindre, företag runt om i Sverige men företrädesvis i vår närmiljö.

Slutmontage och testning sker i Gävle där vår fabrik och vårt huvudkontor ligger.

Ljusdesigns organisation

Ljusdesign AB har en organisationsform, uppbyggnad enligt principen ”ad hoc administration” vilken i korthet utgår ifrån en arbetsuppdelning som bygger på personalens inbördes olika intresseområden och drivkrafter. Dessa kriterier styr också vilka ansvarsområden som olika personal ansvarar för. Ljusdesigns organisationsform är i sin struktur ”platt” dvs. den saknar hierarkisk uppbyggnad och arbetet organiseras i mindre arbetsgrupper efter behov.

Ljusdesign har genom åren samarbetat med många olika kunder, producenter, designers, kollegor och företag. Varje projekt kräver på något sätt sin egen organisation, sin speciella kvalité och kvalifikationer. Vårt kontaktnät är mycket omfattande och innefattar kompetenser inom alla möjliga yrkesområden.

Ingen nämn, ingen glömd.

Vi har genom åren i alla projekt, alltid hittat fram till en befruktande, smittande organisation där arbetsprocessen varit stimulerande och rolig.